Klicka på nedan länkar för att se instruktioner och information om de vanligaste funktionerna i Sailarena.

ALLMÄNT

 1. Skapa ett användarkonto i Sailarena
 2. Logga in i Sailarena
 3. Byta lösenord, namn & e-postadress
 4. Köpa tävlingslicens
 5. Juniorkonto

FÖR KLUBBAR, DISTRIKT & KLASSFÖRBUND

 1. Administrera klubbsida
 2. Administrera distriktssida
 3. Administrera klassförbundssida
 4. Evenemang & tävlingar
 5. Skapa evenemang (regatta) & tävling
 6. Anmälningsavgift via Sailarena
 7. Anmälningsformulär
 8. Deltagarlista
 9. Administrera deltagare
 10. Söka sanktion
 11. Administrera sanktionsansökningar
 12. Exportera sanktionslistan