Färgnivåer

Svenska regattor är uppdelade i fyra olika färger, grön, blå, röd och svart. Dessa färger är baserade på den kunskap och kompetens man som deltagare bör ha för att kunna delta på ett bra sätt. Det är också en indikation på vilken kompetens regattaarrangören har och vad man då som seglare kan förvänta sig genom att delta.

 

Färgrektangeln och tävlingsnivåer
Inom svensk segling använder vi oss av en pedagogisk modell, färgrektangeln, för att beskriva en seglares kunskaps-och färdighetsnivå. När du börjar segla och träna gör du det på en gul nivå.
Varje färg har sina målprofiler som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla på den aktuella nivån.

Även tävlingar är ”färgade” så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.

Syftet med denna indelning är att skapa tillgänglighet och bra förutsättningar för utveckling på alla nivåer och på så sätt ge roliga, utmanande och stimulerande förutsättningar för alla.

Självklart är man som seglare välkommen att delta på en tävling oavsett färgnivå då dessa endast är en vägledning om vilken tävling som kan vara lämplig att delta i. Allt beroende på var du är i din utveckling som seglare.

 

GRÖN

Deltagarna har ingen eller begränsad erfarenhet av kappsegling. Här är fokus på glädje, lärande och att väcka intresset för kappsegling. Att lära deltagarna de olika tävlingsmomenten och kappseglingsreglerna är målet. Kappseglingarna genomförs med förenklade regler som finns beskrivna i Handledning Kappsegling på grön nivå. 

Länk till handledning

 

BLÅ

Deltagarna har vissa kunskaper och erfarenheter av kappsegling. 

Kappseglingarna genomförs med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna, men kan genomföras med format eller begränsningar anpassade till tävlingens syfte och förutsättningar.

Deltagarna har grundkunskaper i kappseglingsreglerna och behärskar sin båt i olika vindar och situationer. 
Klassmästerskap och Distriktsmästerskap arrangeras som blå kappsegling.

RÖD

Deltagarna har goda kunskaper och erfarenheter av kappsegling. 

Kappseglingarna genomförs med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna.

Deltagarna har goda kunskaper i kappseglingsreglerna och behärskar sin båt bra i olika vindar och situationer. 
Svenskt mästerskap, Internationellt svenskt mästerskap, Nordiskt mästerskap samt kval till internationellt mästerskap arrangeras som röd kappsegling.

För att delta på tävlingar i röd nivå krävs tävlingslicens för den som är ansvarig ombord, alltså skepparen, om denne är svensk medborgare.

SVART

Deltagarna har mycket goda kunskaper och erfarenheter av kappsegling från röd nivå. 

Kappseglingarna genomförs enligt Racing Rules of Sailing som är framställda av World Sailing (internationella seglarförbundet) och officiellt språk är engelska.

Deltagarna har utmärkta kunskaper i kappseglingsreglerna och hanterar sin båt utmärkt i olika vindar och situationer. 
EM, VM och världscupseglingar arrangeras som svarta kappseglingar. Eventuella krav gällande arrangemanget från internationella klassförbundet ska uppfyllas.

För att delta på tävlingar i svart nivå krävs tävlingslicens för den som är ansvarig ombord, alltså skepparen, om denne är svensk medborgare.

 

assistans iconAssistans