Färgnivåer

Svenska regattor är uppdelade i fyra olika färgnivåer, grön, blå, röd och svart. Dessa färger indikerar den kunskap och kompetens man som deltagare bör ha för att kunna delta på ett bra sätt. Det är också en beskrivning på vilken utbildningsnivå arrangörens funktionärer har och vad man då som seglare kan förvänta sig vid deltagande.


 

Färgrektangeln och tävlingsnivåer
Inom svensk segling använder vi oss av en pedagogisk modell, färgrektangeln, för att beskriva en seglares kunskaps-och färdighetsnivå. När du börjar segla, övar eller fritidsseglar gör du det på en gul nivå. Inga tävlingar anordnas på gul nivå.
Varje färg har sina målprofiler som beskriver vilka kunskaper och färdigheter seglaren förväntas utveckla på den aktuella nivån.

Läs mer om färgrektangeln på hemsidan.

 

Tävlingar på färgnivåer

Även tävlingar är färgkodade så att seglaren kan välja tävling efter sin nivå.

Syftet med denna indelning är att skapa tillgänglighet och bra förutsättningar för utveckling på alla nivåer och på så sätt ge roliga, utmanande och stimulerande förutsättningar för alla.

Självklart är man som seglare välkommen att delta på en tävling oavsett färgnivå då dessa endast är en vägledning om vilken tävling som kan vara lämplig att delta i. Allt beroende på var du är i din utveckling som seglare.

  

GRÖN

Deltagarna har ingen eller begränsad erfarenhet av kappsegling. Här är fokus på glädje, lärande och att väcka intresset för kappsegling. Målet är att deltagarna ska lära sig de olika tävlingsmomenten och kappseglingsreglerna. Kappseglingarna genomförs med förenklade regler som finns beskrivna i Handledning Kappsegling på grön nivå. 

Länk till handledning

För att svårighetsgraden på tävlingen ska hållas på lämplig nivå både för deltagare och funktionärer bör antalet deltagare i varje startfält vara på en hanterbar nivå och ska i första hand riktas till deltagare från egna klubben eller närliggande klubbar. Gröna tävlingar återfinns därför inte i den nationella kalendern, utan enbart på klubbens och distriktens sidor på Sailarena.  

Vilken färgnivå ska en regatta ha?

Färgnivån på en tävling/regatta styrs av följande tre frågor:

Vad är syftet med tävlingen? Vilken målgrupp kommer primärt att deltaga? Vilka regler/vilket språk ska gälla?

I tabellen nedan anges de kriterier so mgäller för de olika färgnivåerna samt vad en deltagare kan förvänta sig.

Tabellen är generell för alla former av kappsegling. För vissa regattor kan ytterligare rekommendationer tillkomma för säkerhet och genomförande, t ex vid distans- eller havskappseglingar, tävlingar för barn och ungdom eller tävlande med funktionsnedsättning.

BLÅ

Deltagarna har vissa kunskaper och erfarenheter av kappsegling. 

Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna. Deltagarna behöver ha grundkunskaper i kappseglingsreglerna och behärska sin båt i olika vindar och situationer. 

Klassmästerskap och Distriktsmästerskap arrangeras som blå kappsegling.

I den nationella kalendern återfinns alla blå, röda och svarta evenemang. På 'Regattasidan' är det möjligt att 'filtrera' fram önskad färgkategori för att hitta en passande tävling:

Kryssrutor för att filtrera regattor

  

RÖD

Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna. Deltagarna behöver ha goda kunskaper i kappseglingsreglerna och behärska sin båt bra i olika vindar och situationer. 

Svenskt mästerskap, Internationellt svenskt mästerskap, Nordiskt mästerskap samt kval till internationellt mästerskap arrangeras som röd kappsegling.

För att delta på tävlingar i röd nivå krävs tävlingslicens för den som är ansvarig ombord, alltså skepparen, om denne är svensk medborgare.

SVART

Deltagarna har mycket goda kunskaper och erfarenheter av kappsegling från röd nivå. 

Kappseglingarna genomförs enligt Racing Rules of Sailing som är sammanställda av World Sailing (internationella seglarförbundet) och officiellt språk är engelska.

Deltagarna har utmärkta kunskaper i kappseglingsreglerna och hanterar sin båt utmärkt i olika vindar och situationer. EM, VM och världscupseglingar arrangeras som svarta kappseglingar. Krav gällande arrangemanget från internationella klassförbundet ska uppfyllas.

För att delta på tävlingar i svart nivå krävs tävlingslicens för den som är ansvarig ombord, alltså skepparen, om denne är svensk medborgare.

 

Exempel på hur färgkategorin markeras i Sailarena


assistans iconAssistans