Anmälningsavgift via Sailarena

Med Sailarena är det möjligt för arrangörer av seglingsevenemang att ta emot anmälningsavgifter. Grundläggande funktionalitet är nu på plats men systemet kommer att utvecklas löpande.

Sailarena samarbetar med Svea Ekonomi och erbjuder tjänsten Svea Checkout. Med denna tjänst kan kunden/deltagaren välja att betala med kort, faktura, konto eller delbetala. Valet av betalmetod påverkar inte arrangören utan administreras helt av Svea Ekonomi på uppdrag från Svenska Seglarförbundet.

En transaktionsavgift på 2,5% (inkl. moms) utgår på alla köp, oberoende av vald betalmetod.

För att kunna ta emot betalningar via Sailarena behöver arrangören (klubben) meddela Sailarena ett Bankgiro- eller Plusgironummer för utbetalningar samt en e-postadress dit underlag skickas i samband med utbetalningar.

Varje klubb har ett virtuellt konto i Sailarena där alla inbetalningar samlas. En detaljerad sammanställning av alla transaktioner är tillgänglig för Klubbadministratören. Klubbadministratören kan begära utbetalning av innestående belopp som då utbetalas till det angivna Bankgiro- eller Plusgirokontot. En specifikation skickas samtidigt till den specificerade e-postadressen.

Sedan 2016 tas en tävlingsavgift ut av arrangörer för alla tävlingar, med undantag för lokala tävlingar. Svenska Seglarförbundets information om tävlingsavgift hittar du HÄR.
Tävlingsavgiften uppgår till 10% av anmälningsavgiften per anmälan, dock max 100 kr.
När anmälningsavgifter betalas via Sailarena dras tävlingsavgiften av i samband med utbetalning till klubben. Därmed behöver ingen separat rapportering eller betalning till Svenska Seglarförbundet göras.

<< Tillbaka till Support

assistans iconAssistans