Besättning

Se till att hela besättningen är synlig i deltagar- och resultatlistorna. Segling i flermansbåt är en lagsport och hela laget räknas. Men vi ska själva kunna styra var våra personuppgifter förekommer och lagras.

Kappseglingsreglerna men också sjölagen kräver att alltid en person är ansvarig ombord. I Sailarena, eller i dagligt tal, kallar vi ofta denna person för "skeppare". I övrigt görs ingen indelning av besättningen. Vem som är skeppare har alltså inget med att göra vem som styr eller bestämmer vägvalet, och behöver alltså inte alls vara samma person.

Däremot är segling, förutom i enmanssegling, en lagsport där alla inblandade har en avgörande funktion. Det blir då självklart att hela besättningen finns med i både start- och resultatlistor.
Av denna anledning ska man inte förväxla vilken ordning besättningens olika namn i en lista i Sailarena anger vem som är "rorsman" eller "gast". Den enda distinktionen är att ansvarig ombord vid den aktuella tävlingen står först, och övriga besättningen följer sedan utan inbördes rangordning.  

Det är skepparens uppgift att anmäla båt och dess besättning till en tävling. För att värna om personers kontroll över sina egna personuppgifter måste varje person först ge tillstånd till lagring och publicering.

I sailarena dokumenterar vi detta medgivande genom att man tecknar ett sailarenakonto. Saknar en person Sailarenakonto, kommer personuppgifterna varken hanteras, sparas, publiceras, eller vidarebordras till en arrangerande klubb eller klassförbund. Det hindrar förstås inte personen från deltagande, utan det gäller bara hantering av personuppgifter. 

Den ansvarige ombord anmäler först sig själv och båten. Så fort anmälan är gjord, kan denne bjuda in besättningen med hjälp av deras e-postadresser eller mobilnummer. Skepparen kan också ändra och lägga till besättningsmedlemmar senare, tills evenemanget startar eller så länge arrangören anger.

Som inbjuden besättningsmedlem får du alltså ett e-postmeddelande om detta:

  1. Har du redan ett konto i Sailarena och därmed godkänt hanteringen av dina personuppgifter är du redan tillagd som besättning.
  2. Har du inget konto kan du snabbt och enkelt registrera ett genom att klicka på länken i inbjudan för att komma till Sailarena
  3. Kontrollera om du behöver komplettera uppgifter som arrangören efterfrågar

Varje besättningsmedlem kan se sin besättningsanmälan under "Mina anmälningar" antingen under sin meny i översta högra hörnet eller i den vänstra menyn om du är inne i och redigerar din profil:


Under "Mina anmälningar" visas status för anmälan. När alla obligatoriska uppgifter är ifyllda visas en grön ”bock”. Anmälan kan uppdateras och kompletteras tills arrangören stänger denna funktion. 

Inbjudan fungerar bara en gång att klicka på, men har du väl gjort det och "kopplat" den till ditt Sailarenakonto kan du återkomma till "Mina anmälningar" och komplettera eller ändra dina uppgifter, tills arrangören stänger den möjligheten.

Skulle det ändå gå fel på något sätt, ber du skepparen bjuda in dig på nytt. 

assistans iconAssistans