Kvitto på anmälan

Kvitto på betalning skickas alltid till den som betalar en anmälan via Sailarena

Deltagaren får automatiskt sitt kvitto via mail i samband med anmälan. Deltagaren hittar kvittot i sin egen mailbox.

Det går vid senare tillfälle dessutom enkelt att på nytt skicka kvittot till deltagaren. 
Som klubbadministratör öppnar du klubben för administration och öppnar "Ekonomi"-fliken och väljer att "Visa" Alla genomförda order:

För respektive person som anmält sig kan man visa anmälan eller skicka ett nytt kvitto. Om det finns många anmälningar kan du söka efter personen genom att använda web-läsarens sökfunktion: Tryck Ctrl-F/Command-F och skriv sedan personens namn. Under knappen till höger på respektive anmälan får du upp två val. Att visa anmälan ser du vilken information som angivits vid anmälan, medan "Skicka kvitto" skickar kvittot på nytt till användarens registrerade e-postadress.

Exempel:

assistans iconAssistans