Anmälningsformulär

För att kunna administrera anmälningsformulär i Sailarena måste du vara Klubbadministratör eller Evenemangsadministratör för den arrangerande klubben eller evenemanget.

 1. Logga in i Sailarena
 2. Klicka på menyn i övre, höger hörn och välj Administrera <klubbens namn>
 3. Nu visas den administrativa vyn för klubbens presentationssida.
  I den vänstra, gråa menyn, klicka på Evenemang och välj regatta i listan.
 4. Nu visas den administrativa vyn för regattans presentationssida.
  I den vänstra, gråa menyn, klicka på Anmälan.
 5. Överst visas en drop-down-meny med följande val:
  • Ej aktiv: Inget visas på webbsidan och ingen funktionalitet är aktiverad
  • Sailarena: Använd Sailarena för att ta emot anmälningar med eller utan betalning av anmälningsavgift. Läs mer nedan.
  • Extern länk: Ange en länk till en extern anmälningssida om Sailarena INTE används. När "Anmälan öppen" aktiveras visas länken på regattans presentationssida.
 6. Klicka på Spara för att spara eventuella ändringar.

Anmälan via Sailarena (med eller utan betalning)

Vid val av alternativ 2 (steg 5 ovan) används Sailarena för att ta emot anmälningar till en regatta. I följande steg beskrivs hur ett anmälningsformulär skapas samt hur det är möjligt att även ta emot anmälningsavgifter i samband med anmälan. Läs mer om avgifter och funktioner HÄR.

OBS! Funktionerna för anmälningsformulär kommer löpande att uppdateras och beskrivningarna nedan kan därför periodvis skilja sig från den publicerade versionen av verktygen.

Första steget i skapandet av anmälningsformuläret är att specificera vilka fält som skall vara tillgängliga att fylla i. Här finns möjlighet att aktivera ett fält som frivilligt eller obligatoriskt. Fält för förnamn, efternamn och e-postadress är alltid obligatoriska.
Den tredje kolumnen "Redigerbar" möjliggör att den som anmäler sig kan ändra denna uppgift även efter att anmälan är gjord. Deltagaren kan i sitt eget konto vid ett senare tillfälle under sin egna flik "Mina anmälningar" se vilka regattor hen är anmäld till och redigera de uppgifter som ni som arrangör har angivit till "Redigerbara". 

Initialt är det endast möjligt att välja de "standardfält" som finns i Sailarena men inom kort kommer det att vara möjligt att lägga till egna fält.

Det är viktigt att du som arrangör endast samlar in den information som verkligen behövs för att genomföra regattan. Sailarena ska inte användas för insamling av data som inte avses användas för genomförandet av den aktuella regattan.

Efter skepparens uppgifter följer i detta steg möjligheten att ange besättningen på samma sätt. Svenska Seglarförbundet vill gärna se att besättningarna i mesta möjliga utsträckning finns med i både deltagar- och resultatlistor.  

Andra steget i anmälningsformuläret rör eventuell information om deltagande båt. Hela avdelningen för båt kan stängas av eller aktiveras med en knapp. Om aktiverad anger du som arrangör vilka uppgifter som skall samlas in.


Därtill finns valfria fält att ange mätbrev eller respittal för den som anmäler sig ifall det är aktuellt.


Nästa rubrik rör säkerhetsuppgifter som kan vara aktuellt beroende på typ av regatta. 

Tredje steget är en sektion som bara fylls i av arrangören. Dessa kommer inte att efterfrågas vid anmälan de som anmäler sig utan är handlar om 

Fjärde steget berör eventuell betalning av anmälningsavgift för evenemanget. Detta är naturligtvis frivilligt och om segmentet inte aktiveras genomförs anmälan utan betalning.

Först anges vad Anmälan avser:

Vid val Anmälan avser Tävlingar kan den beskrivande texten uppdateras. Detta är den information som visas på kundens bekräftelse/kvitto och bör tydligt beskriva vad avgiften avser.

Vid val Anmälan avser Evenemanget anges minst en beskrivning och ett pris. Den beskrivande texten visas på kundens bekräftelse/kvitto och bör tydligt beskriva vad avgiften avser. Genom att klicka på + Lägg till betalningsrad kan ytterligare rader med varierande pris anges. Exempelvis kan anmälningsavgiften variera mellan olika båtstorlekar. Skapa då en rad för varje alternativ. Kom ihåg att ange en tydlig beskrivning för varje rad.

Fältet för Anmälningsavgift är obligatoriskt och anges i svenska kronor (SEK). Fältet för Avgift vid efteranmälan är frivilligt att använda.

Glöm inte att klicka på Spara när all information uppdaterats. För att anmälningsknappen skall visas på presentationssidan måste Anmälan öppen vara aktiverad längst upp på sidan.

<< Tillbaka till Support

assistans iconAssistans