Som klubbadministratör får man på "Ekonomi"-sidorna en överblick över betalda anmälningsavgifter till Sailarena och kan initiera utbetalning till klubben. Det finns fyra sidor samlade under fliken Ekonomi:

 

 Sailarena Ekonomisidor

Utbetalningsinformation används för att specificera Bankgiro- eller PlusGiro-konto för utbetalning till klubben samt en e-postadress för utbetalningsunderlag. Kontonumret måste vara officiellt registrerat på den aktuella klubben.

Order visar en lista med alla genomförda anmälningar. Här visas både avgifter som betalats ut till klubben och de som väntar på utbetalning. Här kan ni även se uppgifter från anmälan och skicka ut kvitto på nytt via e-post.

Ej utbetalt visar alla anmälningsavgifter som ännu inte betalats ut till klubben. Genom att markera anmälningar kan en sammanställning visas vilket i sin tur möjliggör en utbetalning. Vid utbetalning skickas ett PDF-underlag för utbetalningen till den angivna e-postadressen. Utbetalningar bör vanligtvis finnas på klubbens konto inom 2-4 bankdagar. 

Utbetalningar visar tidigare genomförda utbetalningar. Här är det även möjligt att visa underlag för varje genomförd utbetalning och även skicka underlaget som PDF-fil på nytt.

 

Ekonomisidorna kommer i framtiden att uppdateras med exempelvis möjlighet att filtrera och sortera listorna samt verktyg för att kreditera enskilda anmälningar men detta är alltså ännu inte möjligt.

Kreditering / Annullering av anmälan

Notera att en annullering av en anmälan (på sidan Administrera deltagare) INTE innebär att anmälningsavgiften återbetalas. I de fall en anmälningsavgift skall återbetalas (krediteras) behöver ni kontakta [email protected] med tydliga uppgifter om vilken eller vilka anmälningar som skall krediteras. I Sailarena kan anmälningar endast krediteras i sin helhet och förstås endast anmälningsavgifter som ännu ej betalats ut till klubben. Andra varianter behöver klubben själv reglera med anmäld deltagare.

Det är endast en representant för klubben med administratörsinloggning som från Sailarena kan begära en eventuell kreditering till en seglare.

Seglare måste kontakta klubben direkt vid liknande ärende, INTE till Sailarena. Det är arrangerande klubb som enskilt i samtliga fall avgör om en anmälningsavgift kan återbetalas helt eller delvis. Är faktura vald som betalningssätt, behöver ingått avtal med Svea Ekonomi följas så länge inte annat meddelats från den andra avtalspartnern (Svea), för att undvika påminnelseavgifter eller liknande.

Klubben kontaktar Sailarena för eventuell kreditering, INTE Svea Ekonomi.

 

 

assistans iconAssistans