Deltagarlista

Deltagarlistor skapas automatiskt när anmälan till en regatta genomförs i Sailarena. Som arrangör kan man välja att publicera listan samt bestämma vilka uppgifter som skall visas.

För att administrera en deltagarlista behöver du vara Klubbadministratör för arrangören eller Evenemangsadministratör för regattan.

  1. Logga in i Sailarena
  2. Navigera till administrationssidan för det aktuella evenemanget
  3. I den grå menyn till vänster, klicka på Deltagarlista
  4. För att listan skall visas publikt behöver knappen "Visa publik deltagarlista" aktiveras
    Om anmälningar är gjorda till tävlingar som ingår i regattan kan deltagarna grupperas i listan efter dessa tävlingar genom att aktivera "Gruppera listan efter tävling"
  5. Välj vilka fält som skall visas i den publika listan genom att aktivera de tillgängliga raderna.
    OBS! Vanligtvis skall personuppgifter som e-postadress och telefonnummer INTE publiceras även om det är möjligt att göra!
  6. Klicka på Spara när du är klar

Länken till deltagarlistan visas på evenemangets (regattans) presentationssida i Sailarena.

<< Tillbaka till Support

assistans iconAssistans