Segelsällskapet Brunnsviken

SSB - Stockholms Seglarförbund
Segel Sällskapet Brunnsviken
- en båtklubb med traditioner och fylld av vitalitet

Sällskapet bildades så tidigt som 1898 och är därmed ett av de äldsta segelsällskapen i Stockholm.

I våra stadgar har vi fortfarande den ursprungliga inledande ändamålsparagrafen med den något ålderdomliga formuleringen: "......har till ändamål att befordra konsten att bygga, tackla och hantera småbåtar samt att hos medlemmarna genom övningar och tävlingar befordra skickligheten att sköta och manövrera båtarna, ävensom på alla sätt arbeta för befrämjandet av sjösporten".


Då sällskapet bildades var det naturligt att båtbeståndet enbart bestod av segelbåtar, varav de flesta byggdes av medlemmarna. Verksamhetens inriktning var helt i linje med den ovan nämnda "ändamålsparagrafen" och tävlingsverksamheten var omfattande, vilket de erövrade priserna i sällskapets prisskåp vittnar om.

SSB har idag c:a 470 medlemmar. Vi har c:a 90 segelbåtar och 130 motorbåtar i våra hamnar i Ekhagen (segelbåtar) och Brunnsviken (motorbåtar). Åldersfördelningen bland SSB:s medlemmar har en mycket god spridning mellan olika ålderskategorier. Omsättningen av medlemmarna uppgår till ca 6 %. Mellan 25 och 30 nya medlemmar ansluter sig varje år. Tillströmningen av nya medlemmar får betraktas som god. Äldre medlemmar, som upphör att vara aktiva, stannar i stor utsträckning kvar i klubben som passiva medlemmar. Dessa äldre medlemmar (25 års medlemskap) finner gemenskap i och är aktiva i Veteranklubben.

Anmäl dig till vår kö för båtplats och medlemsskap:
https://bas.batunionen.se/WaitingListExternalMemberDetail/WaitingListExternalQueueList/8Jnw8

Hitta hit

Segelsällskapet Brunnsviken

Brunnsviksvägen 8, STOCKHOLM

Kontakt

Segelsällskapet Brunnsviken
Brunnsviksvägen 8
113 47 STOCKHOLM
Sverige

Evenemang

Tidigare evenemang

assistans iconAssistans