Liros cup ost Mälarhöjden 2022

Vi bjuder in till Liros Cup ost, en blå tävling i Mälarmiljö
Regattan är ett samarrangemang mellan Mälarhöjdens Kanotsällskap och Ålstens Båtsällskap

Ändring i inbjudan och föreskrift: Skepparmöte på MKS. Bogsering från ÅBS erbjuds kl 09.00

länk till skepparmöte på teams kl 09.30:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI1MWU1MTctMjU1Ny00MTBiLWEyMWYtNTYzM2E3Mjk0Nzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b9fec68c-c92d-461e-9a97-3d03a0f18b82%22%2c%22Oid%22%3a%2293aef389-cbbd-4eb6-ba63-87a5aaa0820c%22%7d

Hitta hit

Mälarhöjdens Kanotsällskap

Gula huset på bryggan i norra delen av hamnen

Kontakt

Arrangör
MKS
Evenemangsansvarig
Lars Gustafsson

Anmälan

Anmälan är inte öppen

Blå kunskapsnivå

Tävlingar/Klasser

 • Öppen Laser radial
  ILCA 6, Bankappsegling, Öppen,
 • Junior Laser radial
  ILCA 6, Bankappsegling, Junior öppen,
 • Junior Laser 4,7
  ILCA 4, Bankappsegling, Junior öppen,
 • Junior E-jolle
  E-jolle, Bankappsegling, Junior öppen,
 • Junior Aero
  RS Aero, Bankappsegling, Junior öppen,
 • Öppen 2-krona
  2-krona, Bankappsegling, Öppen,

Hålltider

Sista anmälningsdag
den 25 augusti, 23:00
Sista efteranmälningsdag
den 26 augusti, 23:00

Arrangörer

assistans iconAssistans