DF Sailing Sweden

Sveriges snabbast växande segelbåtsklasser


Dragon Force 65 och storasystern Dragon Flite 95 är internationellt klassade radiostyrda segelbåtar med över 70.000 båtar spridda över hela världen. I Sverige är DF65 där den snabbast växande segelbåtsklassen. På bara 10 år har DF65 sålts i över 2000 exemplar här i landet. Det kappseglas intensivt med DF-båtarna över stora delar av landet och på den nationella rankinglistan finns över 100 registrerade seglare.


Vad är det som lockar så många att börja segla en DF-båt?

Jo, bland annat:

• Instegsbåt. Det är en billig instegsbåt för att lära sig segla radiostyrt.
Pris: cirka 4 000 kr för en DF65 och 5 900 kr för DF95 med en rigg vardera. Vid kappsegling används fyra olika stora riggar, vilka kostar ca 1000 kr styck och används i vindstyrkor upp till 14 m/s.
• Lätt att lära sig hantera båten, bara två reglage att sköta,
roder och skot.
• Alla kan vara med. Lockar kille och tjej samt gammal och ung.
• På lika villkor – Båda båtarna är entypsklasser så alla är likadana.
• Social - Skapar många trevliga och sociala kontakter.
• Känslan att segla DF65 är nästan densamma som att sitta i
en stor segelbåt.
• Lärobåt. Används som ”lärobåt” vid inlärning av kappseglingsregler.
• Liten. Tar litet utrymme att förvara den hemma.
• Enkel att transportera.
• Sååå kul! Ganska liten, men otroligt rolig!

Vill du testa?

Slå en signal till någon av personerna du hittar på sista sidan så
kan de säkert ordna/tipsa om en prova-på-segling.
Eller köp en båt direkt. Priset är ju överkomligt! Båten
kommer i en låda. Det du behöver göra innan den är segelklar är
bara att montera på köl, roder, mast, bom, segel samt skoten på
båten. Sedan är det bara att sjösätta, skota hem och ha kul.

Vill du börja kappsegla?

DF65 är en stor kappseglingsklass i Sverige. Regattor hålls lokalt över hela landet som är indelat i fyra regioner norr, mitt, väst och syd/sydost. Indelningen i regioner är gjord för att minska resandet för de som vill komma med på den nationella rankinglistan. Nationellt och regionalt ordnas fyra rankingregattor varje år. Se på hemsidan vilka tävlingar som finns nära dig.

SM-status

Sedan 2018 har DF65 SM-status och DF95 sedan 2021.
Internationellt hålls ett flertal öppna nationella regattor årligen.
År 2024 seglas också det första DF65 Global Championship (inofficiellt VM) i Nynäshamn.

Små båtar med stor potential.
Gillar du både att leka och kappsegla så är det definitivt en båt för dig.

Social aktivitet

Att segla radiostyrt är en mycket social aktivitet. Går du med och kappseglar lär du snabbt känna de flesta seglarna, som gärna delar med sig av sina erfarenheter och ger trimtips. Både på bryggan och under regattamiddagen. Det är mycket skratt och vi har alltid trevligt tillsammans. (Men också seriös tävling!)

Mer om klasserna och var du kan köpa båtarna hittar du på:
DF65 hemsida: www.dragonforce65.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/500951286693032

Kontakta:
Lars-Erik Lundin, ordf. i DF Sailing Sweden email [email protected]

Magnus Timerdal: 070 - 999 89 43, [email protected]
Mats Hagman: 070 - 628 12 10 [email protected]

Kontakt

DF Sailing Sweden
assistans iconAssistans