Omega 42 Sällskapet

Sällskapet består av medlemmar med stor passion för Omega 42. Enligt vår uppfattning en vacker båt, ritad av Peter Norlin.
Omega 42 Sällskapet ska tillvarata medlemmars intressen vad avser att bevaka att Omega 42 bevaras som ursprungligt tänkt och därmed säkerställa klassens fortlevnad och bibehålla båtens kommersiella värde. Sällskapet ska vidare verka för gemenskap och samvaro kring båtarna på land och i sjö.

Kontakt

Omega 42 Sällskapet
co Lars G Karlsson
Stenbacksstigen 10
181 62 Lidingö
Sweden
assistans iconAssistans