Mälarbåtsförbundet

M-Båtsförbundet är klassförbund för klasserna: M15, M22, M25 och M30 och är anslutet till Svenska seglarförbundet. M-Båtarna är nationella klasser. M-Båtsförbundet hanterar tekniska frågor, klass- bestämmelser, medlemsmatrikel, bevakar M-Båts-seglares intressen samt medverkar vid arrangerande av Svenskt mästerskap för M22 och M30 samt Riksmästerskap för M25. Vår klubbtidning heter M-Båten och utges i 4 nummer per år till våra medlemmar. M-Båtsförbundet verkar för kappsegling, kunskap, kamratskap och aktiviteter. Styrelse Ordförande: Johanna Rosenlind M22-140, 070-289 03 08 Vice ordförande: Tord Bergman M30-1,070-780 45 66 Sekreterare: M22: Johan Hultgren, M22-44, 0723163082 Kassör: Nils-Olov Olsson M30-123 ,070-495 59 95 Representant M15/M25: Kjell Gustafson M25-4, 070-543 34 36 Representant M30: Uffe Engblom, M30-69, 070-416 35 19 Representant M22: Gabriel Johannesson, M22 85, 070-738 08 34 Webbansvarig: Christoffer Clevhammar M22-140, 070-601 11 76‬

Kontakt

Mälarbåtsförbundet
assistans iconAssistans