IF-Båtförbundet

Foto: M.Carrebye _________________________________________________________________

IF-båten är en av Sveriges största entypsklasser. Den är spridd överallt i landet. Kappsegling med IF-båt kan därför ske i entyp på många ställen. Platsen för SM-arrangemanget cirkulerar mellan Ost- och Västkusten, för att du ska få bättre möjlighet att segla SM i närheten av den egna regionen.

Svenska IF-båtförbundet är verksamt i 4 regioner och har cirka 460 medlemmar. Vi verkar för att bevara IF-båtens klass och SM-status, -att kappsegling med IF-båt ska vara enkel och billig, att båtens klassregel hålls intakt så alla båtar är likvärdiga sett ur ett kappseglings perspektiv.

Kontakt

IF-Båtförbundet
Diligensvägen
104
13148 Nacka
Sverige
assistans iconAssistans