Formula Förbundet (F18)

Svenska Formula Förbundet (SFF) företräder Formula 18-klassen i Sverige. Styrelsen kan också fatta beslut
om att andra 2-mans sportkatamaraner med egna entyps- eller box-konstruktionsregler skall företrädas.

SFF är bildat 2013, omorganiserat från Svenska Formula18 Förbundet, har till ändamål att:
● Svara för klassernas administration och regler

● Planera klassernas kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet,
distriktsförbunden samt andra klasser

● Svara för information, rådgivning, marknadsföring och tillvaratagande av klasskatamaranernas gemensamma intressen.

Kontakt

Formula Förbundet (F18)
assistans iconAssistans