Formula18 Förbundet

Svenska Formula Förbundet (SFF) företräder Formula 18-klassen i Sverige. Styrelsen kan också fatta beslut om att andra 2-mans sportkatamaraner med egna entyps- eller box-konstruktionsregler skall företrädas. SFF är bildat 2013, omorganiserat från Svenska Formula18 Förbundet, har till ändamål att: ● Svara för klassernas administration och regler ● Planera klassernas kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet, distriktsförbunden samt andra klasser ● Svara för information, rådgivning, marknadsföring och tillvaratagande av klasskatamaranernas gemensamma intressen.

Kontakt

Formula18 Förbundet
assistans iconAssistans