Accentförbundet

Svenska Accentförbundet verksamhet har som ändamål att:
Tillvarata Accentägares intressen, och bevara Accentens goda anseende som en utmärkt familj- och kappseglingsbåt.
Svara för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet.
Sprida information, och verka för ett erfarenhetsutbyte mellan Accentägare via Accentbladet.
Anordna aktivitetsträffar under vinterhalvåret och en sommarträff.
Stödja tävlingsverksamhet, anordna Accentcup i entyp, distans och bankappsegling.
Som klassförbund Inom Svenska Seglarförbundet ansvara för klassregler och båttypens dokumentation.
Accentcupen

Målet är locka ut och samla så många Accentseglar ut på tävlingarna. Det ska väl inte vara en omöjlighet att vi närmar oss och når ett tio-tal Accenter på Tjörn Runt och Lidingö Runt inom några år.


På Västkusten har vi kört sedan tidigare där Liros SRS-Cup-tävlingarna + Tjörn Runt ingick. Återupptar det och försöker kopiera "modellen" till övriga regionala SRS-cuper Öresund Skåne/Själland DK, Vänern och Stockholm.

Västkusten
- http://www.vksf.org/Kappseglingar/LirosSRSCup2019/ingaenderegattor2019/


Stockholm
-http://www.svensksegling.se/Distrikt/stockholmsseglarforbund/Kappsegla/LirosStockholmSRSCup/

Vänern
http://www.svensksegling.se/Distrikt/varmland-vastergotlandseglarforbund/Kolbat/VVSFSRSCupfdVanerserien/

Öresund
http://www.oresundcup.org

Kontakt

assistans iconAssistans