5m Förbundet

Vi arbetar aktivt för att bevara och restaurera det knappa 100-tal jakter av dessa mästerliga hantverk som finns kvar i Sverige. Vi arbetar dessutom för en trevlig social samvaro inom förbundet och medlemsträffar anordnas några gånger per år.

Kontakt

assistans iconAssistans