Klassmätperson

Följande personer är licensierade att mäta båt, segel och utrustning i Sverige. De är dessutom specialicerade på en eller ett par entypsklasser, t ex  OK, IF, CB66 och C55.

Du behöver kontakta SSF kansli eller Sailarenas support för att få kontaktuppgifter någon av personerna. Det går än så länge inte att göra det härifrån. 

Medlemmar

assistans iconAssistans